Wskazania do psychoterapii

 • utrzymujący się smutek
 • poczucie wewnętrznej pustki, dotkliwa samotność
 • apatia, obojętność, słaba motywacja, obezwładniające zmęczenie
 • nieadekwatnie silne reakcje lęku, utrudniające codzienność
 • nieodczuwanie przyjemności
 • duża wrażliwość na odrzucenie i krytykę, drażliwość
 • poczucie krzywdy, nadmierna nieufność
 • niepokojące zachowania narażające zdrowie lub życie
 • brak szacunku do siebie
 • brak wiary we własne siły i możliwości
 • skrajnie silne uczucia, łatwość popadania w gniew i podejmowania impulsywnych zachowań
 • wyczerpanie psychofizyczne spowodowane ciągłym działaniem nieprzynoszącym efektów
 • trudności w radzeniu sobie po stracie bliskiej osoby lub niekorzystnych zmianach życiowych
 • nieustające poczucie winy, nienawiść do siebie, bezradność
 • niepokojące rytuały i czynności wykonywanych z poczuciem przymusu bądź niechciane, powtarzające się myśli
 • niepokoje i niepewność związane z poczuciem swojej tożsamości lub orientacji seksualnej
 • trudności w kontaktach społecznych lub powtarzające się konflikty
 • trudności w odnalezieniu swojej drogi życiowej, dylematy związane ze ścieżką kariery zawodowej bądź poczucie wypalenia zawodowego
 • bezsenność
 • dolegliwość somatyczne
 • długotrwale utrzymujący się stres
 • brak nadziei na poprawę