Małgorzata Majchrak-Nowak

psycholog, psychoterapeuta

Małgorzata Majchrak-Nowak – O Mnie

Jestem psychologiem i psychoterapeutą z 20letnim doświadczeniem klinicznym. Kwalifikacje do zawodu zdobyłam kończąc magisterskie studia psychologiczne na Uniwersytecie Łódzkim w 1995r. Następnie w Krakowie odbyłam 4-letni całościowy Kurs Psychoterapii akredytowany przez PTP przygotowujący do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Uczestniczyłam w specjalistycznych szkoleniach z zakresu psychoterapii i pomocy psychologicznej oraz licznych sympozjach, warsztatach, konferencjach naukowych. Mam dyplom psychologa – orzecznika , uprawniający do orzekania dzieci, młodzieży i dorosłych o stopniu niepełnosprawności. Mam przygotowanie w zakresie pomocy w sytuacjach kryzysowych – ukończone Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Doświadczenie kliniczne i psychoterapeutyczne zdobywałam w krakowskich publicznych i prywatnych poradniach psychiatryczno- psychologicznych. Przygotowując się do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty pracowałam w ramach praktyk i stażu na ogólnopsychiatrycznym oddziale Szpitala im. J. Babińskiego w Krakowie, w Krakowskim Ośrodku Terapii, oddziale dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Behawioralnych Zakładu Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Poradni Zdrowia Psychicznego w Centrum Medycznym Maszachaba, gdzie pracuję od 10u lat na stanowisku psychologa psychoterapeuty. Prowadzę tam też prywatną praktykę oraz w niezależnym gabinecie psychoterapeutycznym.

O MOJEJ PRACY

W ciągu 20 lat praktyki pracowałam z osobami o szerokim spektrum trudności, począwszy od przejściowych problemów wywołanych życiową zmianą lub przewlekle trudną sytuacją, poprzez zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania, zaburzenia osobowości, po zaburzenia z obszaru psychoz. W zakresie psychologii zajmowałam się diagnostyką dzieci i młodzieży dla celów klinicznych, orzekałam o stopniu niepełnosprawności jako psycholog- orzecznik . Prowadziłam konsultacje systemowe dla szkół i placówek oświatowych oraz poradnictwo z zakresu kompetencji wychowawczych. Ponadto mam doświadczenie w konsultacjach rodzinnych oraz psychoterapii par i małżeństw.

Rozumienie życia psychicznego wymaga refleksji nad nieświadomością

Pracuję korzystając z podejścia psychodynamicznego, łącząc go z elementami nurtu integracyjnego – w oparciu o tradycję psychoanalityczną i szeroki wachlarz koncepcji psychoanalitycznych oraz myśl egzystencjalną. Korzystam też z założeń systemowego rozumienia relacji międzyludzkich. Uznaję prymat skuteczności w leczeniu nad konkretną teorią. Moje stanowisko teoretyczne wpływa zarówno na praktykę leczenia jak i na określenie komu i w jakim stopniu jestem w stanie efektywnie pomóc.

Oferując terapię wglądową zakładam,że rozumienie życia psychicznego wymaga refleksji nad nieświadomością. W trakcie psychoterapii oprócz świadomych procesów psychicznych zwracam więc uwagę na nieświadome mechanizmy psychiczne, ujawniające się w relacji terapeutycznej .

W pracy z pacjentami szukam powtarzających się niekorzystnych wzorców postępowania, by poprzez ich rozpoznanie, identyfikację i zmianę mogli zapoczątkować i uzyskać nowy rodzaj wolności tak od doświadczanych symptomów, objawów jak i przeszkód wewnętrznych stojących na drodze do bardziej satysfakcjonującego życia, zgodnego z ich autentycznymi uczuciami i potrzebami.

.Z koncepcji leczenia, która odnosi się do pojęcia nieświadomości zarówno pacjenta jak i terapeuty wynika konieczność superwizji prowadzonych procesów terapii. Dlatego utrzymuję w tym względzie stały kontakt z certyfikowanymi superwizorami Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej jak i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.