Leczenie - Komu Pomagam

Małgorzata Majchrak-Nowak – psycholog, psychoterapeuta

 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI – KOMU POMAGAM

Udzielam różnego rodzaju świadczeń zdrowotnych dla osób doświadczających zaburzeń psychicznych, wykazujących zaburzenia osobowości lub zachowania bądź przeżywających kryzysy psychiczne, egzystencjalne np. związane ze zmianami życiowymi oraz utratami.

Główne obszary mojej aktywności zawodowej to ambulatoryjna psychoterapia osób dorosłych, leczenie zaburzeń nerwicowych i zaburzeń osobowości.

Pomagam w pokonywaniu trudności związanych:

  •  z depresją (zaburzenia nastroju),
  • z przeżywanymi kryzysami życiowymi (utraty, traumy, żałoba),
  • z zaburzeniami lękowymi (fobie, nerwica obsesyjno-kompulsywna, hipochondria, trudności adaptacyjne),
  • z zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia),
  • z zaburzeniami snu,
  • z zachowaniami autodestrukcyjnymi,
  • z dysfunkcjami dotyczącymi życia seksualnego.

Pomagam osobom , które znalazły się w trudnych sytuacjach życiowych, doświadczają braku wiary w siebie lub straciły poczucie wpływu na własne życie, oraz osobom, które cierpią z powodu braku satysfakcjonujących relacji z innymi lub problemów w ich utrzymaniu i pragną mieć lepszy kontakt ze sobą i innymi ludźmi, chcą sobie uświadomić przyczyny własnych trudności i szukają wsparcia we wprowadzaniu zmian we własnym życiu, pragną rozwijać swój potencjał osobisty i zawodowy.