Gabinet Psychoterpauetyczny

ul. Beliny- Prażmowskiego 25/6

tel. 575-766-574

e-mail: majchraknowak@gmail.com

Zapraszam do wcześniejszej rezerwacji terminów.

KONTAKT:

Gabinet Psychoterapii

  • pomoc odpłatna

al. Beliny- Prażmowskiego 25/6

tel. 501-161-854

e-mail: malnov1@o2.pl

Zapraszam do wcześniejszej rezerwacji terminów.