Psychoterapia i pomoc psychologiczna w Krakowie

  • specjalistyczne leczenie w formie indywidualnej psychoterapii psychodynamicznej
  • specjalistyczne leczenie w formie indywidualnej psychoterapii psychodynamicznej w połączeniu z elementami podejścia integracyjnego
  • długoterminowa psychoterapia integracyjna, czerpiąca z idei humanistycznej i korzystająca z dorobku nurtu psychodynamicznego, systemowego,poznawczo – behawioralnego
  • psychoterapia krótkoterminowa – terapia wspierająca
  • wsparcie psychologiczne w sytuacjach trudnych, kryzysowych
  • wsparcie w rozwoju osobistym
  • konsultacje diagnostyczne

  Rozumienie życia psychicznego wymaga refleksji nad nieświadomością...

  Zapraszam do zapoznania się z pełną ofertą pomocy psychologicznej i psychoterapii oferowanej w moim gabinecie

   GABINET PSYCHOTERAPEUTYCZNY I PSYCHOLOGICZNY W KRAKOWIE

  Udzielam różnego rodzaju ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH dla osób cierpiących na:

  • zaburzenia psychiczne
  • zaburzenia osobowości
  • i doświadczających kryzysów psychicznych

  Specjalizuję się w psychoterapii psychodynamicznej osób dorosłych, które cierpią z powodu:

  • zaburzeń lękowych (np. napady paniki, fobie, stany lękowe, trudności z przystosowaniem się do nowych sytuacji)
  • zaburzeń depresyjnych i innych zaburzeń nastoju (depresja, smutek, wahania nastroju, apatia, trudności z mobilizowaniem się do działania, poczucie braku sensu życia)
  • zaburzeń osobowości (np. narcystycznych, borderline)
  • zaburzeń jedzenia (anoreksja, bulimia, jedzenie napadowe)
  • zaburzeń lub dolegliwości psychosomatycznych (zawroty głowy, migreny, bóle żołądka, bóle w klatce piersiowej, duszności, problemy dermatologiczne)
  • innych zaburzeń lub objawów o podłożu nerwicowym (natrętne myśli, kompulsje, objawy hipochondryczne)
  • problemów ze snem
  • dysfunkcji seksualnych
  • myśli i tendencji samobójczych
  • problemów DDA, DDD
  • nadmiernego stresu

  Zapraszam na KONSULTACJE, które umożliwią zdiagnozowanie doświadczanych problemów  i pomogą rozwiać wątpliwości związane z wyborem odpowiedniej formy pomocy potrzebnej do uzyskania zmiany i poprawy jakości  życia. Przed pierwsza wizytą zachęcam do zapoznania się z OFERTĄ POMOCY i odpowiedziami na CZĘSTE PYTANIA.

  W zakresie psychoterapii korzystam z podejścia psychodynamicznego (mającego zastosowanie zarówno w psychoterapii indywidualnej jak również w psychoterapii małżeństw i par) łącząc go z elementami podejścia integracyjnego. W trakcie psychoterapii zwracam uwagę na nieświadome mechanizmy psychiczne, ujawniające się w relacji terapeutycznej. W procesie terapii osób z niektórymi zaburzeniami psychicznymi (zwykle o dłuższym i poważniejszym przebiegu) zaburzeniami psychicznymi często przydatna wydaje się konsultacja rodzinna, w której posiadam doświadczenie.

   

   

  Swoją ofertę pomocy kieruję do osób, które doświadczają:

  • utrzymującego się smutku
  • poczucia wewnętrznej pustki, dotkliwej samotności
  • apatii, obojętności, słabej motywacji, obezwładniającego zmęczenia
  • nieadekwatnie silnych reakcje lęku, utrudniających codzienność
  • nieodczuwania przyjemności
  • dużej wrażliwości na odrzucenie i krytykę, drażliwości
  • poczucia krzywdy, nadmiernej nieufności
  • niepokojących zachowań narażających zdrowie lub życie
  • braku szacunku do siebie
  • braku zaufania we własne siły i możliwości
  • skrajnie silnych uczuć, łatwości w popadania w gniew i podejmowania impulsywnych zachowań
  • wyczerpania psychofizycznego spowodowanego ciągłym działaniem nieprzynoszącym efektów
  • trudności w radzeniu sobie po stracie bliskiej osoby lub niekorzystnych zmianach życiowych
  • nieustającego poczucia winy, nienawiści do siebie, bezradności
  • niepokojących rytuałów i czynności wykonywanych z poczuciem przymusu bądź niechcianych, powtarzających się myśli
  • niepokojów i niepewności związanych z poczuciem swojej tożsamości lub orientacji seksualnej
  • trudności w kontaktach społecznych lub powtarzających się konfliktów
  • trudności w odnalezieniu swojej drogi życiowej, dylematów związanych ze ścieżką kariery zawodowej bądź poczucia wypalenia zawodowego
  • bezsenności
  • dolegliwości somatycznych
  • długotrwale utrzymującego się stresu
  • braku nadziei na poprawę

   

  Małgorzata Majchrak-Nowak

  Małgorzata Majchrak-Nowak - ZnanyLekarz.pl
  Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Główne obszary mojej aktywności zawodowej to ambulatoryjna psychoterapia osób dorosłych, leczenie zaburzeń nerwicowych i zaburzeń osobowości  – więcej o mnie
  Gabinet przy ul. Beliny-Prażmowskiego 25/6 w Krakowie