Psychoterapia i pomoc psychologiczna w Krakowie

 • specjalistyczne leczenie w formie indywidualnej psychoterapii psychodynamicznej
 • psychoterapia krótkoterminowa – terapia wspierająca
 • wsparcie psychologiczne w sytuacjach trudnych, kryzysowych
 • wsparcie w rozwoju osobistym
 • konsultacje diagnostyczne

Rozumienie życia psychicznego wymaga refleksji nad nieświadomością...

Zapraszam do zapoznania się z pełną ofertą pomocy psychologicznej i psychoterapii oferowanej w moim gabinecie

 GABINET PSYCHOTERAPEUTYCZNY I PSYCHOLOGICZNY W KRAKOWIE

Udzielam różnego rodzaju ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH dla osób cierpiących na:

 • zaburzenia psychiczne
 • zaburzenia osobowości
 • i doświadczających kryzysów psychicznych

Specjalizuję się w psychoterapii psychodynamicznej osób dorosłych, które cierpią z powodu:

 • zaburzeń lękowych (np. napady paniki, fobie, stany lękowe, trudności z przystosowaniem się do nowych sytuacji)
 • zaburzeń depresyjnych i innych zaburzeń nastoju (depresja, smutek, wahania nastroju, apatia, trudności z mobilizowaniem się do działania, poczucie braku sensu życia)
 • zaburzeń osobowości (np. narcystycznych, borderline)
 • zaburzeń jedzenia (anoreksja, bulimia, jedzenie napadowe)
 • zaburzeń lub dolegliwości psychosomatycznych (zawroty głowy, migreny, bóle żołądka, bóle w klatce piersiowej, duszności, problemy dermatologiczne)
 • innych zaburzeń lub objawów o podłożu nerwicowym (natrętne myśli, kompulsje, objawy hipochondryczne)
 • problemów ze snem
 • dysfunkcji seksualnych
 • myśli i tendencji samobójczych
 • problemów DDA, DDD
 • nadmiernego stresu

Zapraszam na KONSULTACJE, które umożliwią zdiagnozowanie doświadczanych problemów  i pomogą rozwiać wątpliwości związane z wyborem odpowiedniej formy pomocy potrzebnej do uzyskania zmiany i poprawy jakości  życia. Przed pierwsza wizytą zachęcam do zapoznania się z OFERTĄ POMOCY i odpowiedziami na CZĘSTE PYTANIA.

W zakresie psychoterapii korzystam z podejścia psychodynamicznego, mającego zastosowanie zarówno w psychoterapii indywidualnej jak również w psychoterapii małżeństw i par. W trakcie psychoterapii zwracam uwagę na nieświadome mechanizmy psychiczne, ujawniające się w relacji terapeutycznej. W procesie terapii osób z niektórymi zaburzeniami psychicznymi (zwykle o dłuższym i poważniejszym przebiegu) zaburzeniami psychicznymi często przydatna wydaje się konsultacja rodzinna, w której posiadam doświadczenie.

 

 

Swoją ofertę pomocy kieruję do osób, które doświadczają:

 • utrzymującego się smutku
 • poczucia wewnętrznej pustki, dotkliwej samotności
 • apatii, obojętności, słabej motywacji, obezwładniającego zmęczenia
 • nieadekwatnie silnych reakcje lęku, utrudniających codzienność
 • nieodczuwania przyjemności
 • dużej wrażliwości na odrzucenie i krytykę, drażliwości
 • poczucia krzywdy, nadmiernej nieufności
 • niepokojących zachowań narażających zdrowie lub życie
 • braku szacunku do siebie
 • braku zaufania we własne siły i możliwości
 • skrajnie silnych uczuć, łatwości w popadania w gniew i podejmowania impulsywnych zachowań
 • wyczerpania psychofizycznego spowodowanego ciągłym działaniem nieprzynoszącym efektów
 • trudności w radzeniu sobie po stracie bliskiej osoby lub niekorzystnych zmianach życiowych
 • nieustającego poczucia winy, nienawiści do siebie, bezradności
 • niepokojących rytuałów i czynności wykonywanych z poczuciem przymusu bądź niechcianych, powtarzających się myśli
 • niepokojów i niepewności związanych z poczuciem swojej tożsamości lub orientacji seksualnej
 • trudności w kontaktach społecznych lub powtarzających się konfliktów
 • trudności w odnalezieniu swojej drogi życiowej, dylematów związanych ze ścieżką kariery zawodowej bądź poczucia wypalenia zawodowego
 • bezsenności
 • dolegliwości somatycznych
 • długotrwale utrzymującego się stresu
 • braku nadziei na poprawę

 

Małgorzata Majchrak-Nowak

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Główne obszary mojej aktywności zawodowej to ambulatoryjna psychoterapia osób dorosłych, leczenie zaburzeń nerwicowych i zaburzeń osobowości  – więcej o mnie

Gabinet przy ul. Beliny-Prażmowskiego 25/6 w Krakowie